News & Events

Ocena i przyszłość systemu świadectw charakterystyki energetycznej w Polsce

Share this Post:

Punktem wyjścia do ich zorganizowania były wnioski z marcowego spotkania (pt. Czy pakiet KE ‘Czysta energia dla wszystkich Europejczyków’ pomoże w walce ze smogiem w Polsce?). Jego uczestnicy zauważyli, że skutecznie działający system świadectw może być narzędziem służącym poprawie efektywności energetycznej budynków. Kontynuując tą myśl chcielibyśmy w gronie ekspertów poddać ewaluacji funkcjonujące w Polsce rozwiązania i zastanowić się nad ich przyszłością.

Mamy nadzieję, że organizowane Warsztaty przyczynią się do sformułowania merytorycznego, wspólnego stanowiska, które stanie się podstawą do dalszych prac nad systemem świadectw charakterystyki energetycznej, również w perspektywie przyszłych zmian w dyrektywie EPBD.

Zgłoszenia proszę przysyłać do 6 września 2017 do Szymona Firląga na adres: szymon.firlag@bpie.eu 

Organiser:
BPIE
Contact Email:

Additional documents