BUILDUP

The European Portal For Energy Efficiency In Buildings

Building Brains, Kennis levert Energie

Het nationaal congres Building Brains, Kennis levert Energie, zal de resultaten presenteren van het Kenniswerkersproject Building Brains. In dit project hebben 30 organisaties en 180 man gedurende 1,5 jaar gewerkt aan bouwstenen voor een energieneutrale gebouwde omgeving.
Illustrations |

Kennis levert Energie

Nationaal Congres Building Brains 2010

29 November 2010.
Rotterdam

Aanmelden / belangstelling kenbaar maken kan binnenkort op deze pagina.

www.buildingbrains.eu
Contact event | Sussanne Snoeck | info@buildingbrains.eu
Source Languages | Dutch
Additional documents |

Comments

This item has not yet been commented. Please feel free to send us a comment of your own.