Aktualności

Eurostat clarifies how to record energy performance contracts in national accounts

Energy performance contracts in the public sector offer a practical solution to make public buildings and other public infrastructures more energy efficient, as the initial investment can be covered by a private partner and repaid by guaranteed...

Praktyki

Re-conceptualising shopping centres from consumerism to energy conservation: the CommONEnergy project

By Roberta d’Angiolella and Marine Faber– BPIE (Buildings Performance Institute Europe)    What is the environmental impact of shopping centres? How can they be retrofitted to use...

ECSO Report: Improving the human capital basis

This Analytical Report, elaborated by the  European Construction Sector Observatory (ECSO), aims to draw a snapshot of the current skills situation in the construction sector in the EU-28, in the...

Rozporządzenie UE stanowi podstawę do etykiet efektywności energetycznej

Rozporządzenie (UE) 2017/1369 parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2017 załączania ramki do etykiet efektywności energetycznej oraz uchylającej Dyrektywę 2010/30/UE    ...

Wiedza

Jakie są klucze do dekarbonizacji ogrzewanie w Europie i chłodzenia ?

5 czynników, które powstrzymują energię przejście do zerowej emisji spalin w Europie do 2050 roku, pisze Thomas Nowak.   Jak wykorzystujemy energię w naszym społeczeństwie trzeba zmienić, jeśli chcemy utrzymać globalne ocieplenie poniżej...

Skuteczność EASME koncentratora energii

Efektywności energetycznej danych Hub-to nowy online narzędzie opracowane przez Europejską agencję dla małych i średnich przedsiębiorstw (EASME). Za pomocą interaktywnych map, kluczowe dane i statystyki, ta aplikacja ma skuteczność...

Dziedziny

Training and education

This Topic includes all content relevant to the Theme "training and education"

Inicjatywy

Zaufanie ЕРС południowo – finansowania poprawy efektywności energetycznej w sektorze usług

  Projekt docelowego ЕРС-Południe, wspólnie finansowany przez komisję europejską, ma na celu podniesienie świadomości i zwiększenia inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (EE) i...

brama rozwiązań

Niskoemisyjnych rozwiązań dla rozwoju miejskiego problemy     Brama rozwiązań-internetowej platformy dla organów samorządu terytorialnego, gdzie będą mogli znaleźć ewentualne...

Budowa akceleratora skuteczności (БЭА)

W budynku WYDAJNOŚĆ akceleratora (BIA) -jest to publiczno-prywatna współpraca, która zamienia doświadczenie w działania dla przyspieszenia samorządu terytorialnego na realizację...