Energy Performance of Buildings Directive

Driving energy efficiency in the European building stock: New recommendations on the modernisation of buildings

Today, the European Commission has published a series of recommendations on the modernisation of buildings, specifying how Member States should implement the revised building modernisation aspects of the Energy performance of buildings directive (...

BUILD UPON2 - Boosting low-carbon building renovation across Europe

On 23rd May 2019, the World Green Building Council’s European network in collaboration with eight cities and partners announced the launch of BUILD UPON2, the next phase of the world’s largest collaborative project on building...

Enforcement of new energy performance requirements (and calculation procedures) in the Belgium Walloon Region

Les exigences PEB sont renforcées en vue d'atteindre, en 2021, le standard Quasi Zero Energie (nZEB). Le nouvelles exigences PEB à partir de janvier 2017   La performance de certaines parois (Umax) et le niveau global (Ew) de...

Inteligentne budynki dla "zielonej" Europy – transmisja wideo jest dostępna

14 lutego, wskaźniki energetyczne budynku Dyrektywy (ДЭЭЗ) uzgodnione działania (Ca) odbył się na żywo seminarium"inteligentne" budynki dla "zielonej" Europy: nowe polityki i praktyki".   Dla Twojej wygody zamieściliśmy wideo na naszym...

Wnioski komisji Łotwy w pełni zgodne efektywności energetycznej budynków Dyrektywa

Uzasadnionej opinii   Komisja europejska zażądała Łotwa prawidłowo transponowane wszystkie wymagania efektywności energetycznej budynków (Dyrektywa 2010/31/UE) w prawo krajowe.   W UE, budynki są odpowiedzialne za 40% zużycia...

Swedish public consultation on planning and building regulation open until 24 February 2017

Ni får härmed tillfälle att yttra er över föreslagna ändringar i Boverkets byggregler m.m. med tillhörande konsekvensutredningar. Boverket önskar synpunkter på förslagen med tillhörande konsekvensutredningar senast fredagen den 24...

Enforcement of new energy performance requirements in Poland from January 2017

Od stycznia 2017 r. wartości dopuszczalnych wskaźników EP dla nowobudowanych budynków oraz niektórych współczynników U dla przegród zewnętrznych budynków uległy zmianie, zgodnie z przepisami rozporządzenia nowelizującego rozporządzenie w...

OVERVIEW | Building on strong foundations: BUILD UP Partners’ first reactions to the Clean Energy Package

On 30 November 2016 the European Commission published the Clean Energy Package, a 1000-page legislative proposal with the threefold goal of putting energy efficiency first, promoting the European Union’s global leadership in renewable...

New Open Data Set from CURIT (Regional Cadastre of Heating Systems of Lombardy Region)

A new Open Data Set from the Regional Cadastre of Heating Systems (CURIT) operating in the territory of Lombardy Region is now available at this url.   You can find data and information from more than 2 million heating systems operating...

Buildings in the Clean Energy Package – a BPIE guide

On the 30th of November 2016, the European Commission released important pieces of the European energy legislation, gathered in the previously-called Winter Package, now renamed Clean Energy for All Europeans, placing consumers at the...