Learn

Narzędzie wspomagania decyzji projektu CZAPLA

Share this Post:
Decision Support Tool

Decision Support Tool

Innowacyjny, przyjazny użytkownikowi, oprogramowania, opracowanego przez KEP w ramach projektu ГЕРОНЫ ("Horyzont 2020", umowy o udzielenie Dotacji. Około 649690) ułatwia polityków i zainteresowanych stron na rynku w swojej polityce poprawy efektywności energetycznej dla budynków i transportu.

 

Po raz pierwszy innowacyjne narzędzie wspomagania decyzji (ДСТ) zawiera moralnego i nierynkowych elementów (społecznych, edukacyjnych i kulturalnych) w energię przypadku skuteczność analizy. 

 

Narzędzie wspomagania decyzji * oprogramowanie ДСТ dostępna za darmo - skontaktuj się z projektu CZAPLA.

 

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę projektu CZAPLA w linku poniżej.