Calculation, simulation

Publication

Transmissie referentie dokument - Berekening van de warmedoorgangscoëfficiënt van wanden van gebouwen (U-waarde) en van de warmteverliescoëfficiënt door transmissie in gebouwen (H-waarde)

Reference document on transmission - Calculation of the thermal transmission coefficient of walls (U-value) and of the transmission heat losses coefficient in buildings (H-value)
Publication

Transmissieverliezen in gebouwen - Warmeteverliescoefficient door transmissie (Ht-waarde)

Transmission losses in buildings - Global heat losses
Publication

Transmissieverliezen in gebouwen - Berekening van de warmtedoorsgangscoëfficiënt van opake constructiedelen (U-waarde)

Transmission losses in buildings - Calculation of the XX coefficient for opaque walls
Publication

Transmissieverliezen in gebouwen - Inleiding en eisen

Transmission losses in buildings - Introduction and requirements
Publication

EPU : Synthese & schematisering van het gebouw

Energy performance of office buildings and schools - Synthesis and schematisation of a building
Publication

Verlichting

Lighting
Publication

Eneegie prestatie van kantoor-en schoolgebouwen (EPU) - Inleidning

Energy performance of office buildings and schools
Publication

EPW : Synthese - E-peil berekning

Energy performance of residential buildings - synthesis - calculation of the energy consumption