Interreg HeatNet

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

  Przejściowe strategii dla osiągnięcia niskich ciepła z węgla     HeatNet zajmie się problemem redukcji emisji CO₂ w krajach Północno-Zachodniej Europy (СЗЕ) poprzez stworzenie wspólnej wielonarodowej podejście HBE na dostawę odnawialnej i niskoemisyjnej ciepła (wł. ciepła odpadowego) dla budynków mieszkalnych i komercyjnych, opracowane i sprawdzone w 6 lokalnych systemów ciepłowniczych i chłodzenia sieci (PZT) w wielkiej Brytanii, Irlandii, Belgii, Francji i Holandii.  
Post date: 11 sie 2017
Type: Odnośnik