low carbon

The Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe (REC), the Institute for Climate Protection, Energy and Mobility (IKEM) and the Budapest University of Technology & Economics (BME) are pleased to share a series of new reports, datasets, and tools that provide information on the topologies of the residential building stock in Albania, Serbia, and Montenegro as well as scenarios for the sector low-carbon transformation.  
Post date: 8 mar 2017
Type: Publication

Prowadzić dyskusję, zorganizować stoisko lub przedstawić swój projekt na tydzień zrównoważonej energii WE 2017 wieś sieci. Atrakcją jest pokaz iskry, gra w stylu pitching przed grupą dziennikarzy.    
Post date: 1 mar 2017
Type: Aktualności

A dekarbonizacji systemu energetycznego Europy bez odwęglania zakresie ogrzewania niemożliwe. Jednak podejmowane obecnie wysiłki zbyt wolno. Konwersja branży grzewczej -od badań i rozwoju do produkcji, instalacji i konserwacji - wymaga ogromnych wysiłków ze strony wszystkich zainteresowanych stron. Z powodu błędnych cen energii, aktualne warunki rynkowe nie są odpowiednie, aby wywołać odpowiednie zmiany.  
Post date: 3 lut 2017
Type: Aktualności

A decarbonisation of Europe’s energy system without a decarbonisation of the heating sector is impossible. Yet, efforts currently under way are too slow. Transforming the heating industry -from research and development to manufacturing, installation and maintenance- requires a gigantic effort by all stakeholders. Due to the distorted prices for energy, current market conditions are not suitable to trigger the necessary change.  
Post date: 3 lut 2017
Type: Aktualności

Na DecarbHeat initiative ma na celu łączenie dużych graczy ogrzewania i chłodzenia przemysłu i innych kluczowych interesariuszy. Razem mogą zrobić wzrok 100% węglowodorowych europejskie systemy ogrzewania i chłodzenia rzeczywistością. Inicjatywa składa się z DecarbHeat przemysłu kaucja %Deklaracji 00DecarbHeat wsparcia. Both zostanie oficjalnie otwarta do podpisu w #DecarbHeat 2017 forum  w Brukseli 11-12 maja 2017 roku.    
Post date: 1 lut 2017
Type: Termin

Na 30 stycznia 2017 roku, został uruchomiony konkurs w tym roku UE zrównoważonego tygodniowych sesji konferencji energetycznej, a także przyjmowanie wniosków na UE na rzecz zrównoważonej energii Nagrody. Termin dla obu połączeń wynosi 3 marca 2017 roku.  
Post date: 30 sty 2017
Type: Aktualności

Numerous German and Polish municipalities are taking pioneering action for the climate and, thus also, for the implementation of the Paris Agreement. More than 800 Polish municipalities have applied for funding for the development of low-carbon growth plans. The German Environment Ministry (BMUB) is involved in expanding advisory assistance services for these municipalities. At the moment, the BMUB is supporting two projects that facilitate German-Polish exchange at local and regional level through the establishment of climate action city partnerships, among other initiatives.
Post date: 23 sty 2017
Type: Aktualności

  Europejski tydzień zrównoważonej energii 2017 (2017 tygodnia zrównoważonej energii WE) odbędzie się w dniach od 19 do 25  czerwca 2017 roku, z dni energii organizowane w ciągu całego miesiąca czerwca w całej Europie.  
Post date: 13 sty 2017
Type: Termin

Treet or "The Tree" in Norwegian proves that sustainable solutions for buildings in an urban context can indeed be achieved by working across different sectors to create a cost-efficient, modular high-rise building using a prefabrication process. Finding inspiration in the long history of wood construction in Norway and, in particular timber bridge building, the decision to build a tall wood high-rise in Bergen was definitely appropriate. Along the way, Treet has also set a new record for being one of the tallest timber buildings to date.
Post date: 4 sty 2017
Type: Sprawa

Low-carbon heating and cooling strategies for Europe - Final Publishable Report of the EU-funded project STRATEGO April 2014 - November 2016   This report, released in the framework of the Intelligent Energy Europe (IEE) Stratego research project, provides answers to the following questions:   
Post date: 16 gru 2016
Type: Publication