News & Events

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Přechod energie z střední a východní Evropy - konference CEESEN

Share this Post:

"Přechod na nízkouhlíkovou energii? Společně je možné"

Tato dvoudenní akce, která se uskuteční ve dnech 19. a 20. října 2017 v pražské České republice, dává účastníkům energetiky z vlád, výzkumu, nevládních organizací a podniků z více než 10 zemí střední a východní Evropy příležitost spolupracovat na udržitelnosti.

Akce se soustřeďuje na výzvy k přechodu na energii do roku 2050 a na přístupy, které budou jednotlivé regiony naplňovat při dosahování evropských cílů v oblasti emisí skleníkových plynů, energetické účinnosti a obnovitelné energie.

V rámci této akce bude energetická komunita diskutovat o výzvách, kterým čelí regiony střední a východní Evropy, aby zahájily svůj udržitelný přenos energie do roku 2050. Odborníci budou také sdílet řešení, která vyvíjejí, a vyměňovat si projekty a iniciativy týkající se osvědčených postupů a plánování udržitelné energie, energetické obhajoby a schémata financování zdola nahoru z celé Evropy.

První den nabízí témata, jako je obhajoba energie, angažovanost zainteresovaných stran, tvorba a implementace plánů, kampaně a inovativní modely financování energetických přechodů. Druhý den se zaměřuje na výzvy k přechodu na energetiku v regionech partnerských zemí střední a východní Evropy (CEESEN) v 10 zemích střední a východní Evropy. K dispozici budou specializované konzultační kurzy (P2P konzultace) mezi partnerskými regiony, publikem a vývojovými odborníky.

Další informace a registrace naleznete na webové stránce události na níže uvedeném odkazu.

Organiser:
CEESEN – Central and Eastern European Sustainable Energy Network
Source Language:
English