Learn

Kdo může zpracovávat průkazy energetické náročnosti budov?

Share this Post:

Zpracovatel průkazu energetické náročnosti budovy je osoba oprávněná Ministerstvem průmyslu a obchodu. Podle §6a odst. (7) zákona o hospodaření energií (č. 406/2000 Sb.), žádost smí podat pouze osoba:

1. která je zapsána do seznamu energetických auditorů nebo

2. je autorizovaným architektem nebo autorizovaným inženýrem a technikem činným ve výstavbě.

Autor: Jan PEJTER (Enviros)
Datum:  28/11/07