Practices

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Inspelen op multifunctioneel gebruik met maatwerkadvies en energielabel (De Ruchte)

Share this Post:
Wilt u een energielabel voor uw utiliteitsgebouw? En bent u geïnteresseerd in de aanpak van andere gebouweigenaren. In vijf verschillende factsheets staat beschreven hoe en welke maatregelen gebouweigenaren hebben genomen om hun energieprestaties te verbeteren. Aan Kuijpers Maintenance werd in 2007 gevraagd een maatwerkadvies op te stellen. Omdat Sociaal Cultureel Centrum eigendom van een gemeentelijke overheid is en dus per 1 januari 2009 over een permanent label moet beschikken, is gelijk een energielabel opgesteld. Dit was met de voor het maatwerkadvies gebruikte software direct mogelijk.