Practices

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Literatuuronderzoek gebouwgebonden gezondheid, comfort, productiviteit en ziekteverzuim in relatie tot energiegebruik

Share this Post:
Veel energiebesparende maatregelen zijn niet alleen gunstig voor het milieu en de energierekening, ook de gezondheid van werknemers vaart er wel bij. Via deze weg kunnen werkgevers miljarden euro's per jaar besparen. Dat blijkt uit een onderzoek naar het verband tussen energiebesparing en gezondheid dat SenterNovem heeft laten uitvoeren voor het ministerie van VROM in het kader van het programma Kompas, energiebewust wonen en werken. Het effect wordt veroorzaakt doordat veel energiebesparende maatregelen ook van invloed zijn op het binnenklimaat van kantoren. Het slechte kantoorklimaat is zowel voor overheden als het bedrijfsleven een forse verborgen kostenpost. Jaarlijks kost dat werkgevers circa vijf miljard euro. Een deel daarvan kan worden teruggedrongen met energiebesparende maatregelen, het overige deel via maatregelen die gericht zijn op verbetering van het binnenklimaat.