News & Events

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2021: Podstata zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov

Share this Post:

Copyright © 2020 TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. | Original source here | Original author: TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.  

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, ŠÁLA-MODI, spol. s.r.o.,

 

Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť- člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností Vás pozývajú na 21. medzinárodnú konferenciu TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2021: Podstata zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov.
 

Konferencia sa bude tradične konať v dňoch 12.-14.05.2021 vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese v hoteli Patria.

 

Tematické okruhy konferencie:

 

  1. Právne a technické predpisy súvisiace s tepelnou ochranou a energetickou hospodárnosťou budov.
  2. Stavebné materiály, systémy a stavebné konštrukcie zabezpečujúce tepelnú ochranu budov a predpoklady splnenia požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov.
  3. Metódy posúdenia a trendy zabezpečujúce výstavbu a obnovu budov s takmer nulovou potrebou energie Každý tematický okruh bude obsahovať prednášky prednesené v hlavnom odbornom programe, vystúpenia mladých vedeckých pracovníkov, diskusné fórum, prednášky zverejnené v zborníku a posterovú sekciu. Program dopĺňajú fi remné prezentácie, výstavka a spoločenský program.

Pri zabezpečovaní ubytovania je bezpodmienečne potrebné nahlásiť heslo "TOB21". Ďalšie možnosti ubytovania sú na portáli: Hotely Štrbské Pleso (napr. hotel Toliar, Hotel Trigan, hotel Panorama, hotel FIS, hotel Crocus, Penzión Pleso, Wellnes hotel Borovica).
 

Pozvánku na konferenciu nájdete TU a záväznú prihlášku TU.
 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Organiser:
TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
Source Language:
Slovak

Group roles and permissions

Use default roles and permissions