Poland

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Na początku 2021 roku weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów.   Ustawa przewiduje utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która ma służyć do zidentyfikowania źródeł emisji z budynków.  
Post date: 26 Jan 2021
Type: News

  Wprowadzanie zmian Prawa budowlanego w tym zakresie podzielono na kilka etapów.   Warto wiedzieć od kiedy dokładnie nowe przepisy będą miały zastosowanie.   Czytaj więcej.
Post date: 26 Jan 2021
Type: News

Choć w 2020 r. Prawo budowlane zmieniało się znacznie rzadziej niż w rekordowym 2019 r., to niewątpliwie miniony rok miał charakter bardziej rewolucyjny.   Przyniósł on bowiem kilka mocnych akcentów, szczególnie w swojej drugiej połowie.   Które z tych zmian okażą się efektywne, a które tylko efektowne – przekonamy się niebawem.  
Post date: 26 Jan 2021
Type: News

  Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji realizowanej w formie online prezentującej najnowszą wiedzę i rozwiązania techniczne w zakresie wentylacji i klimatyzacji szpitali.  
Post date: 26 Jan 2021
Type: Ereignis

During 2019, the first year, the BIM4EEB project outlined needs and requirements to be satisfied during the renovation process in order to ensure the best adaptation of the methodological and technological features of BIM4EEB toolset to the specific needs of the users.  
Post date: 25 Jan 2021
Type: News

  Zapobieganie przenoszeniu wirusa w systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych   Zapraszamy do lektury informacji przygotowanych przez FLÄKTGROUP POLAND Sp. z o.o.:  
Post date: 25 Jan 2021
Type: Publication

This is EFFECT4buildings magazine   EFFECT4buildings project is providing building owners and managers with a set of financial tools and instruments to support the implementation of more energy efficiency measures, developed, and improved in real cases.   The main target group is building managers in charge of public or privately owned building portfolio.  
Post date: 20 Jan 2021
Type: Publication

Multi service contracts is a method used for energy efficiency contracting to add other co-benefits such as lighting, indoor air quality, temperature, noise, esthetical values and well-being issues in the investments.   These co-benefits are included somehow in agreements (in 57% of the answers), but not in a systematical way.  
Post date: 20 Jan 2021
Type: Tool

Energy efficiency toolbox for buildings is ready to use and available   EFFECT4buildings project has published a toolbox with financial tools and instruments for energy efficiency in buildings. The toolbox with different supportive tools is available to all building managers to help produce desired energy efficiency long term goals.  
Post date: 13 Jan 2021
Type: News

A King’s College London research study seeks to determine whether and how real estate companies are complying with the Energy Performance of Buildings Directive, the role of the real estate sector in achieving the European Union’s climate impact portfolio, and the environmental outputs for European buildings complying with the EPBD.  
Post date: 12 Jan 2021
Type: News