Learn

Ειδήσεις

renoviranje zgrade, putovnice

Izgradnja popravak putovnice – pojedinačne putne karte na duboke obnovu i bolje kuće   U Četvrtak 2. Veljače 2017   Unatoč доказанную ekonomske i tehničke opravdanosti za izgradnju i rekonstrukciju socijalne i ekološke koristi, koje ona...
Ειδήσεις

Serija webinars o дооборудовании na NZEB - sastanak energetske vještine

Nakon uspješnog iskustva provođenje nacionalnih tečajeva u 10 zemalja EU i prednje sastanku vještine u Europi gospodo projekt će isporučiti još jedan projekt, glavni fokus aktivnosti za svoje platforme za e-učenje: serija od pet webinars...
Tool

SmarterHouse

SmarterHouse, a project of the American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE), is a residential energy savings guide. Following a review of measures to tighten up the building shell itself, the tool focuses on major appliances,...
Note

Energy Union is about re-inventing our economy, says Maroš Šefčovič

The European Commission’s Winter Package of Energy Union laws will be a turning point for clean energy, writes Maroš Šefčovič, vice-president of the European Commission, in charge of the Energy Union.  But the spirit of the package goes...
Ask the Experts

What kind of financial tools will the EU offer to encourage deep renovation?

The European Commission aims to encourage a more effective use of public funds, help project developers bring good project ideas to maturity, and make the energy efficiency market more trusted and attractive for all stakeholders through...
Tool

Alat za potporu odlučivanju projekta heron je ostatak

Inovativni, prijateljski do krajnjeg korisnika softver razvijen КЕПА u okviru projekta ГЕРОНЫ ("Horizont 2020", ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Reda 649690) olakšava političara i dionika na tržištu u svojoj politici energetske...
Note

10. Međunarodni simpozij Buildair

Stručnjaci s Istoka, Zapada, Sjevera i s juga, predstaviti svoje najnovije rezultate   31. ožujka i 1. travnja 2017 godine u Hanoveru, Međunarodni simpozij BUILDAIR će sudjelovati stručnjaci iz mnogih zemalja, kako bi razgovarali o...
Note

GREENPEACE ΕΛΛAΔΑ: Πραγματική ενεργειακή κρίση είναι ο ενεργοβόρος κτιριακός τομέας της χώρας

Όταν 7 στα 10 νοικοκυριά ζουν σε ‘τρύπια’ κτίρια, δεν υπάρχει ανεπάρκεια ισχύος, αλλά ανεπάρκεια ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιριακού τομέα και πολιτικής βούλησης   Η ρίζα του προβλήματος της τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος είναι ότι...
Tool

Struja karti: direktne emisije CO2 iz potrošnje električne energije u Europi

Open source projekt, koji prikazuje emisije proizvodnje električne energije u Europi, zajedno s potencijalom za korištenje obnovljivih izvora energije.   U Electricity karti projekta has sveobuhvatnih podataka na interaktivnu kartu...
Ask the Experts

The 2016 Commission’s winter package - What is the investment plan?

The European Commission complements the measures it is taking to reach its 2030 targets with the “Smart Finance for Smart Buildings” investment initiative. It aims to encourage a more effective use of public funds, help project developers...
Ask the Experts

The 2016 Commission’s winter package - Does it address energy poverty?

Energy poverty is a major challenge across the EU, and has its root in low incomes and energy inefficient housing. The winter package presents a new approach to protect vulnerable consumers.   The Commission's energy efficiency proposals...
Note

The top 5 green building stories in 2016 according to Eco-Business

Around the world, buildings are becoming greener as technology and tenant behaviour combine to lower the impact of urbanisation on the planet. Ping Manongdo (Eco-Business) presents the top 5 green building stories in 2016.     The...
Ειδήσεις

RENEW-SCHOOL

High quality school renovations with prefabricated wooden components - solutions, real examples and analysis through Europe   15 November 2016   The webinar focused on solutions and strategies for indoor air quality, thermal comfort and...
Ειδήσεις

prezentacija izvješća: energetska tranzicija stambenog fonda EU

U Srijedu 12. Listopada 2016   Kako pretvoriti, zgrada iz otpadak energije, što je pozitivni element u energetski sustav EU i gospodarstvo EU? Radi klimatskih ciljeva EU i energiju zadovoljiti potrebe i očekivanja tržišta obnova energije u...
Tool

Το Πράσινο Βαθμολογία™ εργαλείο

Το αναβαθμισμένο Πράσινο Βαθμολογία™ εργαλείο, ένα από τα κύρια αποτελέσκατα της Εμπιστοσύνης έργων EPC, θα πρέπει να αναπτυχθεί ως μια βιώσιμη ενεργειακή αξιολόγηση επενδύσεων και εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης για την αντιμετώπιση...
Tool

METIS - Modelling the European Energy System

METIS is a mathematical model which can provide highly detailed analysis of the whole European energy system for electricity, gas and heat. It can simulate the operation of both energy systems and markets for electricity gas and heat on an...
Tool

FROnT project - Decision-Making Tool for Consumers

The Decision-Making Tool for Consumers, developed in the framework of the FROnT project, uses a systematic process to guide the consumer through some targeted questions aimed at finding the best available Renewable Heating and Cooling (RHC...
Tool

FROnT project - RHC Costs’ Calculation Tool

The Renewable Heating and Cooling (RHC) Costs’ Calculation Tool, developed in the framework of the FROnT project, aims to assess the competitiveness of renewable energy technologies (biomass, solar thermal, air-source heat pump and ground-...
Tool

New Open Data Set from CURIT (Regional Cadastre of Heating Systems of Lombardy Region)

CURIT Open Data Set tool operating in the territory of Lombardy Region. More information at this url .   Data and information regarding more than 2 million heating systems which operate in households, offices and public buildings is...
Tool

ASHRAE & ADI Duct Sizing Calculator

The duct sizing calculator is a quick reference tool which allows HVAC air distribution system designers to more accurately size ducts, especially flex ducts under varying amounts of compression, based on research results.   The...