Μέλη

Εικόνα Arla Fytrou-Moschopoulou

Arla Fytrou-Moschopoulou

Content production manager, SYMPRAXIS TEAM (Private (SME or independent))
Greece

Μιλάει English German Greek Russian Spanish

Kudos
Συμβάν

SCIS webinar | Izazovi za inovatore i kreatore politike kako bi se razvile pametne inovacije

Ovaj webinar, koji organizira Informacijski sustav Smart Cities (SCIS) , održat će se 2. studenoga 2017. u 10:30 sati. Premještanje gradova na budućnost s niskom razinom ugljika predstavlja velike tehnološke, gospodarske i društvene izazove...
Publication

Program rada Horizon 2020 2018-2020: Klimatske aktivnosti, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine

Radni program Socijalnog izazova za 2018.-2020. Usredotočuje se na prijelaz na zelenije, resursnije i klimatološku ekonomiju usklađenu s prirodnim okolišem, pokazujući snažnu predanost podržavanju UN-ovih ciljeva održivog razvoja (SDG) i ciljeva...
Publication

Europska komisija: Ubrzanje inovacije čiste energije

KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU, ODBORU REGIJA I EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE - COM (2016) 763 konačna Ubrzavanje prijelaza na konkurentno gospodarstvo s niskom...
Συμβάν

Dan informiranja 2017 - Horizon 2020 pozivi 2018

Informativni dan i brokersko događanje na Horizon 2020 programu 2018-2020, izazov "Klimatska akcija, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine" - 2018. pozivi održat će se 8. i 9. studenoga 2017. u Bruxellesu, u zgradi Charlemagne Europske komisije,...
Ειδήσεις

EC to invest €30 billion through new Horizon 2020 Work Programme

  On 27 October 2017, the European Commission announced how it will allocate €30 billion of the EU research and innovation funding programme Horizon 2020 during 2018-2020, including €2.7 billion to kick-start a European Innovation Council.   Over...
Publication

Europska komisija: Program rada Horizon 2020 od 2018. do 2020. godine - Podaci o informacijama

Europska komisija predstavila je 27. listopada 2017. konačni program rada za Horizon 2020, koji obuhvaća proračunske godine 2018., 2019. i 2020. godine. Program rada 2018-2020 zasnovan je na uspjehu Horizera 2020 do sada i uzima u obzir opsežnu...
Publication

Horizon 2020 Work Programme 2018-2020: Secure, clean and efficient energy

  On 27 October 2017, the European Commission presented the final Work Programme for Horizon 2020, covering the budgetary years 2018, 2019 and 2020.   The 2018-2020 Work Programme builds on the success of Horizon 2020 so far, and takes account of...
Σύνδεσμος

Project SouthZEB

Εκπαίδευση nZEB στις νότιες χώρες της ΕΕ - Διατήρηση οικοδομικών παραδόσεων Σύμφωνα με την αναδιατυπωμένη οδηγία EPBD (2010/31 / ΕΕ), όλα τα νέα κτίρια που κατασκευάζονται στην ΕΕ μετά το 2020 πρέπει να φθάσουν σχεδόν σε μηδενικά...
Συμβάν

Energetska učinkovitost u zgradama: kako ubrzati ulaganja?

Energetska učinkovitost jedan je od najisplativijih načina postizanja ciljeva Pariškog klimatskog sporazuma i ciljeva Europske unije o klimatskim i energetskim uvjetima. Zgrade predstavljaju najveći ekonomski potencijal za energetsku učinkovitost....
Ειδήσεις

Global District Energy Climate Awards: And the winners are...

On 24 October, the 2017 Global District Energy Climate Awards were revealed during the International District Cooling and Heating Conference in Qatar. The finalists were selected from cities and communities across the globe which demonstrate local...