Μέλη

Εικόνα Daemen Milieutechniek

Daemen Milieutechniek

Daemen Milieutechniek (Public)
Netherlands

Μιλάει Dutch English

Σύνδεσμος

Asbestinventarisatie specialist Öko-Care

  Asbestinventarisatie & asbest verwijderen   Sinds juli 1993 is asbest niet meer toegestaan, maar in oude woningen kan nog asbestcement of asbestisolatie aanwezig zijn. Vanaf 2024 zijn asbesthoudende daken in Nederland...