Μέλη

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Εικόνα Babis Nikopoulos

Babis Nikopoulos

Greece

Μιλάει

Kudos
Σύνδεσμος

CERtuS project: workshop, Athens

Χρηματοδοτικά μοντέλα για την ενεργειακή ανακαίνιση δημοτικών κτηρίων σε κτήρια σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (ΣΜΕΚ)   Την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου στο κτήριο του ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7), πραγματοποιήθηκε Ημερίδα με θέμα τα «...
Σύνδεσμος

CERtuS project: webinar videos training courses, Spain (Session 3)

The training course for Municipalities’ technicians took place in three sessions;  28 February, 14 March and 25 April 2017.   The capacity building course has had the objective of transmitting the knowledge to promote the design of nZEB and enable...
Σύνδεσμος

CERtuS project: webinar videos training courses, Spain (Session 2)

The training course for Municipalities’ technicians took place in three sessions;  28 February, 14 March and 25 April 2017.   The capacity building course has had the objective of transmitting the knowledge to promote the design of nZEB and enable...
Σύνδεσμος

CERtuS project: webinar videos training courses, Spain (Session 1)

The training course for Municipalities’ technicians took place in three sessions;  28 February, 14 March and 25 April 2017.   The capacity building course has had the objective of transmitting the knowledge to promote the design of nZEB and enable...
Σύνδεσμος

CERtuS project: webinar videos, Athens

Σεμινάριο: "Χρηματοδοτικά μοντέλα για την ενεργειακή ανακαίνιση δημοτικών κτηρίων σε κτήρια σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής" Ο δήμος Αλίμου, η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και η εταιρεία ΕΥΔΙΤΗ Ενεργειακός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός ΕΠΕ διοργάνωσαν ηλεκτρονικό...