Μέλη

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Εικόνα Vasileios Ntouros

Vasileios Ntouros

Group of Building Environmental Studies- NKUA (Academia)
Greece

Μιλάει English Greek

Kudos
Publication

SAVES2 PROJECT: Analysis of current trends in the rental accommodation market for students

Between November 2017 and January 2018 we carried our research into the provision and selection of privately rented student housing across the seven SAVES 2 countries - Bulgaria, Cyprus, Greece, Ireland, Lithuania, Romania and the UK. Recently this...
Publication

Nature-Based Solutions & Re-Naturing Cities

Towards an EU Research and Innovation policy agenda for Nature-Based Solutions & Re-Naturing Cities. Final Report of the Horizon 2020 Expert Group on 'Nature-Based Solutions and Re-Naturing Cities'   This report was...
Publication

Counteracting Urban Heat Island Effects in a Global Climate Change Scenario

The UHI Project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF). The main target of this transnational project is the development of mitigation, risk prevention and management...
Tool

UHI Project - Decision Support System (DSS)

Decision Support System (DSS) is a software developed within the context of the UHI (Urban Heat Island) project, implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF). It is a simplified...
Tool

CERtuS SE²T: Εργαλείο Οικονομικής Αξιολόγησης

Το Εργαλείο Οικονομικής Αξιολόγησης (CERtuS SE²T) αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος CERtuS . Είναι ένα φιλικό στη χρήση του και κατατοπιστικό εργαλείο πάνω σε ζητήματα χρηματοδότησης, το οποίο απευθύνεται κυρίως στις αρχές τοπικής...
Tool

CERtuS SE²T: Simplified Economic Evaluation Tool

The Simplified Economic Evaluation Tool (CERtuS SE²T) has been developed under the CERtuS Project. It is a user-friendly and informative tool on financing issues, addressed principally to Municipalities but also to building owners that wish to...
Tool

EnergySavingCheck 3.0: Savings check - electricity, heating, water

The EnergySavingCheck 3.0 is a calculation tool developed to estimate a household’s energy and water consumption and savings. It was first introduced by Caritasverband Frankfurt e.V, Germany for the EU-funded project ACHIEVE and it is based on the...
Publication

Energy Poverty in FYR of Macedonia

  MAPPING THE NATIONAL SITUATION ON ENERGY POVERTY: FYR of MACEDONIA     This document is a product of the “Reduce Energy Consumption and Change Habits” (REACH) project, under the Intelligent Energy Europe Program, financially...
Publication

Energy poverty in Bulgaria

  REPORT ON NATIONAL SITUATION IN THE FIELD OF FUEL POVERTY: BULGARIA     This report is a deliverable of the project “Reduce Energy Consumption and Change Habits”  (REACH), co-funded by the Intelligent Energy Europe Program of...
Publication

Energy Poverty in Slovenia

  REPORT ON NATIONAL SITUATION IN THE FIELD OF ENERGY POVERTY: SLOVENIA     The present report reviews the national situation in the field of energy poverty in Slovenia; where the rising energy prices transcend the rise of...