Μέλη

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Εικόνα Andro Goblon

Andro Goblon

project manager, Construction Cluster of Slovenia (Slovenski gradbeni grozd - GIZ) (Non-profit)
Slovenia

Μιλάει Croatian English Slovenian

Ειδήσεις

Electronic E-PASS tool provides a quicker way to analyse buildings’ renovation needs

VTT Technical Research Centre of Finland has developed a free electronic tool for the construction industry, housing associations and home-owners, which makes it easier to evaluate the impact of different kinds of energy improvements. VTT’s E-PASS...
Ειδήσεις

Poslovni modeli za stroškovno in energijsko učinkovito gradnjo s posebnim poudarkom na prenovah objektov

Mala in srednja podjetja (MSP) se v gradbeništvu soočajo z dvema ključnima problemoma: 1. Potrebujejo takojšen in vsesplošen dostop do konkurenčnega znanja, da bi se lahko prilagodili povečanemu povpraševanju/zahtevam trga ter pospešili uporabo...
Ειδήσεις

Business models for cost and Energy Efficient construction works with special incidence of retrofitting: NewBee project

The increasing cost of traditional energy sources and the availability of new emerging building technologies in lighting, heating, ventilation, air conditioning, insulation, energy monitoring as well as integrated renewable energy technologies and...
Ειδήσεις

MESSIB – Multi source Energy Storage System Integrated in Building

From the initial development of MESS technologies, apparently disconnected among themselves, the varied progress achieved step by step during this period has led to the conviction of being able to attain a more global vision based on smart...