Μέλη

Εικόνα Bethan Fox

Bethan Fox

Associate, A. T. Kearney (Private (large enterprise))
United Kingdom

Μιλάει English German

Kudos