Μέλη

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Εικόνα Eduard A. Fritzmann

Eduard A. Fritzmann

Business Development, Your Company?! (Private (large enterprise))
Romania

Μιλάει German

Kudos
Publication

Rentabilitatea capitalului propriu in proiecte fotovoltaice

Note

Wind Projects in Romania

ANRE (National Regulatory Autority for Energy) has requests for 31.000 MW installed power. That is over ten times more than the network can support. In this capacity, more than 5,300 MW have the technical connection to the network and other 4336...
Publication

Erneuerbare Energie in Rumänien