heating

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Array
Post date: 6 Mar 2012
Type: Event

For more information, please click here to go to the Royal Academy of Engineering´s website.
Post date: 20 Feb 2012
Type: Publication

Array
Post date: 7 Dec 2011
Type: Event

Deze website geeft de mogelijkheid om op een efficiënte en snelle manier het noodzakelijke verwarmingsvermogen van een gebouw te berekenen. Geef de gebruikte isolatie materialen, de ramen, het verwarmingssysteem en ventilatie systeem in en de rekenmodule berekend het verwarmingsvermogen in kW. Verder geeft de berekening het transmissieverlies, ventilatieverlies, de interne winsten en de zonnewinsten weer. De rekenmodule werd ontwikkeld door E-plus engineering: www.eplusengineering.com
Post date: 14 Nov 2011
Type: Tool

UPDATE 13 03 2013:  This publication has been transferred to a new url link as the SecRHC-Platform EU Project developed a new website.You can see the relevant BUILD UP publication item here with the new url link.
Post date: 19 Jul 2011
Type: Publication

New REHVA Guidebooks Guidebook nr 14: Energy efficient heating and ventilation of large halls Editor: Karel Kabele - Contributing Authors: Karel Kabele, Ondrëj Hojer, Miroslav Kotrbatý, Klaus Sommer, Dusan Petras
Post date: 12 Jul 2011
Type: Publication