News & Events

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

In Poland only 6% of the buildings are energy efficient

Share this Post:

Currently in Poland, only 6% of all construction projects are energy-efficient buildings. After 2020, in accordance with the planned changes to EU law all buildings should have almost zero energy consumption. Buildings that meet the new legislative requirements of the European Union, are those that have low demand for electricity and at the same time are equipped with mechanisms to generate energy from renewable sources. According to the EU Directive of the European Parliament of 19 May 2010 on the energy performance of buildings in Poland since 2020, all investors will be required to design and build energy efficient buildings. In some Member States, such a requirement will take effect much sooner, for example, in Britain in 2016. The new law will increase the cost of construction per square meter home, about 600 - 800 PLN per m 2 . However, as experts say, return on investment resulting from lower operating costs (spending up to 80% less on electricity should be seen within 10 years.

Polish version: Obecnie w Polsce zaledwie 6% wszystkich inwestycji budowlanych to budynki energooszczędne. Po 2020 r. zgodnie z planowanymi zmianami w unijnym prawie wszystkie budowle powinny wykazywać niemal zerowe zużycie energii. Budynki, które spełniałyby nowe wymogi legislacyjne Unii Europejskiej, to takie, które wykazują niskie zapotrzebowanie na energię elektryczną i jednocześnie wyposażone są w mechanizmy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z unijną Dyrektywą Parlamentu Europejskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, w Polsce od 2020 r. wszyscy inwestorzy będą mieli obowiązek projektować i budować efektywne energetycznie budowle. W niektórych państwach członkowskich taki obowiązek zacznie obowiązywać znacznie wcześniej, np. w Wielkiej Brytanii już w 2016 r. Nowe prawo podniesie koszt budowy metra kwadratowego domu, o ok. 600 – 800 PLN za m2. Jednak, jak oceniają eksperci, zwrot nakładów inwestycyjnych wynikający z mniejszych kosztów użytkowania (wydatki na energię elektryczną niższe nawet o 80%) powinien być widoczny w ciągu 10 lat.