Practices

Energimidt - bæredygtigt kontorhus

Share this Post:
Danmarks første kontorbyggeri i lavenergiklasse 2015 er blevet opført i Silkeborg, og det tilhører energiselskabet EnergiMidt. Virksomheden er dermed på forkant med de krav, der træder i kraft for kontorbyggerier i nævnte årstal. Hvis man for et øjeblik tager de humoristiske briller på, så kan det karakteriseres som at skyde sig selv i foden, når man som et selskab, der lever af at sælge energi til sine kunder, går ud og investerer 80 millioner kroner i et stort lavenergiklassebyggeri. EnergiMidt arbejder meget med solceller, og de er naturligvis en væsentlig del af byggeriet. På de facader, hvor solen er meget fremme i løbet af dagen, er der gjort en stor indsats for at fange og anvende solenergien. Der er blandt andet bevægelige solskodder med tyndfilmssolcellemoduler, altanbrystninger og vinduespartier med semitransparente solcellemoduler samt krystallinske solceller i facaden. Desuden er toppen af bygningen udstyret med et traditionelt solcelleanlæg. Samlet set producerer bygningens forskelligartede solcelleanlæg cirka 45.000 kilowatt-timer om året, hvilket dækker det meste af bygningens strømforbrug. Vinduer er små batterier med semitransparente solcellemoduler. Cellerne er indbygget i vinduerne i en sandwichkonstruktion med energirude inderst og en jernfattig glasrude yderst, hvilket tillader mere energi at komme ind. Bygningen er endvidere beklædt med 40 centimeter isolering i væggene og 60 centimeter på taget, og alle vinduespartier er trelags energiglas. Varmeforsyningen er også innovativ. Bygningens kælder rummer EnergiMidts store serverrum og varmen herfra udnyttes til opvarmning af bygningen i samspil med den varme, der kommer fra elektrisk lys og den varme, medarbejderne selv producerer ved deres blotte tilstedeværelse.

Lessons learnt

Bygningen har kostet 80 millioner kroner og heraf er godt syv millioner investeret i innovative energibesparende løsninger. Merinvesteringen er dog tjent hjem på under 10 år i form af en lavere årlig energiregning. Med bygningen demonstrerer energiselskabet dermed at der er sund fornuft i at gå foran med energirigtigt byggeri.

Award labels

Available link languages

Operational date

Monday, 13 September, 2010

Comments