Learn

Co rozumíme energetickou náročností budovy?

Share this Post:

Energetická náročností budovy je u existujících staveb množství energie skutečně spotřebované, u projektů nových staveb nebo projektů změn staveb, na něž je vydáno stavební povolení, vypočtené množství energie pro splnění požadavků na standardizované užívání budovy, zejména na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a úpravu parametrů vnitřního prostředí klimatizačním systémem a osvětlení.

Autor: Jan PEJTER (Enviros)
Datum:   28/11/07