Learn

Jaká energie spotřebovávaná v budově je hodnocena?

Share this Post:

Podle prováděcí vyhlášky o energetické náročnosti budov (č. 148/2007 Sb.) je hodnocenou energií energie dodaná na její systémové hranici včetně energie vyrobené samotnou budovou z obnovitelných zdrojů a užívané budovou.

V průkazu energetické náročnosti budovy se bilančně hodnotí následující potřeby energie při standardizovaném užívání budovy:

• vytápění – např. energetická náročnost výroby, distribuce a regulace energie na vytápění, tepelně-izolační vlastnosti obálky budovy;

• mechanické větrání se zvlhčováním – energetická náročnost a regulace nuceného přívodu, odtahu, příp. zvlhčování vzduchu;

• chlazení – energetická náročnost přípravy chladu, distribuce a regulace chladu v budově;

• příprava teplé vody – efektivnost systému ohřevu, distribuce a regulace výtoku teplé vody;

• osvětlení – energetická náročnost a regulace systému osvětlení v budově.

Součástí průkazu je také návrh energeticky úsporných opatření pro snížení energetické náročnosti budov.

Autor: Jan PEJTER (Enviros)
Datum:   28/11/07