Learn

W jaki sposób Dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków będzie wdrożona w Polsce ?

Share this Post:

Ministerstwo Budownictwa, odpowiedzialne za wdrożenie Dyrektywy w Polsce uznało, że wymagania związane z Dyrektywą zostaną włączone do Prawa Budowlanego. 19 września Sejm zatwierdzili, a 5 października Prezydent podpisał, znowelizowaną wersję Prawa Budowlanego. Oficjalny tekst przyjętej Ustawy został zamieszczony w Dzienniku Ustaw nr 191, poz. 1373 z dnia 18.X.2007.

Author: Malgorzata POPIOLEK (National Energy Conservation Agency)
Date:   10/03/08