Learn

Od kiedy będą obowiązywały w Polsce przepisy dotyczące Dyrektywy ?

Share this Post:

W znowelizowanym Prawie Budowlanym zapisano, że przepisy Dyrektywy dotyczące zarówno świadectw energetycznych, jak i kontroli kotłów i systemów klimatyzacji, będą obowiązywały w Polsce od 1.01.2009. Oznacza to, że po tym terminie wszystkie nowe budynki, oraz budynki i mieszkania sprzedawane lub wynajmowane (z wyłączeniem budynków wymienionych w art.7: podlegających ochronie konserwatora zabytków, używanych jako miejsca kultu i działalności religijnej, przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata, niemieszkalnych służących gospodarce rolnej, przemysłowych i gospodarczych o zap. na energię nie większym niż 50 kWh/rok, wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2) będą musiały posiadać ważne świadectwo charakterystyki energetycznej.

Author: Malgorzata POPIOLEK (National Energy Conservation Agency)
Date:   10/03/08