News & Events

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Kabinetsreactie actieagenda bouwteam, kansen voor de sector voor energiebesparing.

Share this Post:

In de reactie van Minister Spies op de actieagenda Bouwteam onderschrijft zij dat er kansen zijn voor de sector voor energiebesparing.
Voor verduurzaming van de economie is in het begrotingsakkoord 2013 een bedrag uitgetrokken van 200 miljoen Euro. Daarvan gaat 70 miljoen naar een fonds voor energiebesparing in gebouwen waaronder huizen. Dit geld is beschikbaar voor cofinanciering van grootschalige projecten, maar ook voor particulieren.

Meer informatie op:
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/06/28/kabinetsreactie-actieagend...

De reactie is te downloaden op:

http://www.buildup.eu/nl/publications/28570