Practices

Goda exempel på Nära noll energi-renovering (NZEBR)

Share this Post:

NeZeR (2014-2017) främjar genomförande och smart integration av åtgärder för Nära Noll Energi-Renovering (NZEBR) och användande av förnybara energikällor (Renewable Energy Sources, RES) på den europeiska marknaden: Öka medvetenhet bland alla berörda intressenter (beslutsfattare, byggindustrin, allmänheten) om de potentiella fördelarna med NZEBR.

Comments