Practices

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Goda exempel på Nära noll energi-renovering (NZEBR)

Share this Post:

NeZeR (2014-2017) främjar genomförande och smart integration av åtgärder för Nära Noll Energi-Renovering (NZEBR) och användande av förnybara energikällor (Renewable Energy Sources, RES) på den europeiska marknaden: Öka medvetenhet bland alla berörda intressenter (beslutsfattare, byggindustrin, allmänheten) om de potentiella fördelarna med NZEBR.