News & Events

Financing measures for the development of educational buildings in Romania

Share this Post:

Noi măsuri pentru realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice în educație și sănătate, o serie de facilități pentru atragerea specialiștilor în aceste domenii și în cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, precum și pentru a încuraja încadrarea în muncă a șomerilor, au fost luate de Guvern, printr-o Ordonanță de urgență.

 

Programul național de dezvoltare locală, extins cu 9500 de obiective de investiții, majoritatea în domeniul educației.

 

Prevederile legale se referă la realizarea, extinderea, reabilitarea, modernizarea, dotarea unităților de învățământ preuniversitar, respectiv creșe, grădinițe, școli generale, licee, colegii naționale, precum și alte unități de învățământ preuniversitar, înființate potrivit legii.

 

Începând cu anul 2017, se instituie etapa a II-a a Programului național de dezvoltare locală, în cadrul căruia se va asigura finanțarea a 9500 de obiective de investiții noi introduse în program, în domeniile care se referă la realizarea investițiilor publice în infrastructura locală, prevăzute la art.7 din OUG nr.28/2013.

 

Dintre acestea, 2500 sunt creșe și grădinițe, iar 2000 sunt unități de învățământ preuniversitar, care necesită efectuarea de lucrări, pentru obținerea autorizațiilor de funcționare și pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional. Pentru aceste lucrări se asigură finanțarea multianuală, până la finalizarea acestora.

 

Notă de relevanță:

Renovarea clădirilor ar trebui să fie realizată considerând aspecte legate de  eficiența energetică, dar nu există clauze obligatorii pentru o renovare majoră sau pentru cerințe de tip nZEB. Acest program de renovare face o parte din planul național de investiții în care nZEB sunt o opțiune posibilă, având în vedere în special transpunerea clădirilor către nZEB pentru 2020.