Practices

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Routekaart naar klimaatneutraal 2050 Nederland

Share this Post:

NeZeR_logo

NeZeR (Near Zero Energy Renovations) ofwel Bijna EnergieNeutrale Renovaties en de inzet van duurzame energiebronnen zijn nog steeds een uitdaging in Nederland, ondanks beschikbare technologieën. In de Nederlandse woningbouwsector is een groot potentieel voor energie-efficiëntie geïdentificeerd door de Rijksoverheid. De uniformiteit van de woningen, gebouwd in de na-oorlogse periode, geeft de mogelijkheid om bijna energieneutrale renovaties op een systematische manier op te schalen.

 

De grootste belanghebbenden die een verschil kunnen maken in Nederland in de nabije toekomst zijn de woningbouwcorporaties. Binnen deze organisaties moeten we de ondernemende, verbindende en leidende personen die in mogelijkheden denken, ondersteunen. Zij hebben het met elkaar delen van kennis en ervaring nodig. Succesvolle projecten inspireren anderen! De routekaart naar een klimaatneutraal 2050 begint met lokale netwerken.

 

De eerste opgave voor woningcorporaties is om te denken vanuit het perspectief van bewoners: omdenken van huurders naar partners, samenwerking en individuele keuzes. Huurders zullen sneller deelnemen aan renovaties wanneer er in hun behoeften wordt voorzien. De tweede opgave is om hernieuwbare energie op wijkniveau te organiseren, in plaats van met individuele oplossingen alleen. De derde opgave is om de aanpak te veranderen van losse projecten naar opschaling met geschikte producten voor een hele voorraad. En de laatste opgave is om te veranderen van enkel denken in energieprestaties naar integrale duurzame prestaties, inclusief circulair bouwen en de materiaalimpact.

 

Het aanpakken van deze uitdagingen met lokale netwerken leidt tot succesvolle projecten die anderen inspireren. Een belangrijk aspect is het denken in producten en diensten (potentieel voor opschaling) in plaats van losse projecten. Een risico in het proces is om door te schieten met klantvriendelijkheid, alhoewel het uiteindelijk allemaal draait om gezond en comfortabel wonen in de 21ste eeuw!

 

Wanneer bouwproducten en renovatieconcepten zijn verbeterd en verfijnd, zal het makkelijker worden om ook de groep van particuliere woningeigenaren te activeren. De markt van de sociale huursector kan een aanjager hiervoor vormen maar daarnaast zijn ook specifieke marktgerichte oplossingen voor de particuliere markt nodig, bijvoorbeeld een plan van aanpak op basis van stapsgewijze renovatie en ontzorging. Ook lokale energiecoöperaties zouden kunnen helpen om de particuliere markt te bereiken.