Practices

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Lähes nollaenergiatason korjausrakentamisen tiekartat Suomessa

Share this Post:

NeZeR project logo

NeZeR-projekti edistää lähes nollaenergiakorjauksen menetelmien käyttöönottoa ja älykästä integrointia sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa Euroopan korjausrakentamismarkkinoilla. Lähes nollaenergiakorjauksen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa varten laadittiin tiekartat Alankomaissa, Espanjassa, Romaniassa, Ruotsissa ja Suomessa. Tässä raportissa esitetään Suomea varten laadittu tiekartta.

 

Tiekartoissa on yleisen tason kuvauksia keinoista, joilla lähes nollaenergiakorjauksesta ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä voitaisiin tehdä valtavirtaa eri sidosryhmien näkökulmista. Tärkeitä tunnistettuja sidosryhmiä ovat kaupunkien viranomaiset, kiinteistöjen omistajat ja asunnonomistajien yhdistykset, rakennusala (arkkitehdit, rakennuttajat, valmistajat) sekä loppukäyttäjät. Kussakin maassa tärkeimmät sidosryhmät valittiin kuitenkin maan olosuhteiden perusteella. Tiekartan tarkoituksena oli täydentää NeZeR-projektissa aikaisemmin kehitettyjä toimintasuunnitelmia määrittelemällä konkreettisia toimia, joita eri sidosryhmiltä vaaditaan, jotta mahdollisimman monien korjaushankkeiden lopputulokseksi muodostuisi lähes nollaenergiarakennus kustannusoptimaalisuuden puitteissa. NeZeRprojektin määritelmän mukaan tiekartta on strateginen suunnitelma, joka kuvailee tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat askeleet. Tiekartta kuvailee tehtäviä ja toimenpiteiden prioriteetteja sekä ehdottaa mittareita, joilla voidaan valvoa etenemistä kohti lopputavoitteita.