News & Events

Mapa drogowa ciepłownictwa w Polsce

Share this Post:

Forum Energii we współpracy z The Buildings Performance Institute Europe (BPIE) w ramach projektu  Heat Roadmap Europe finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horizon 2020 organizują Mapa drogowa ciepłownictwa w Polsce.

 

Dostawa ciepła za pośrednictwem miejskich systemów ciepłowniczych jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem w całej Europie. Niestety nie wszystkie z nich zaliczane są do kategorii efektywnych, co stanowi poważne wyzwanie dla ich dalszego funkcjonowania. Także krajowe ciepłownictwo wymaga modernizacji w celu skuteczniejszego działania na rzecz poprawy jakości powietrza i osiągnięcia europejskich celów klimatycznych.

 

W jaki sposób można zmodernizować miejskie systemy grzewcze i jakie są z tego korzyści
w porównaniu z tradycyjnymi źródłami pozyskiwania ciepła w Polsce? Jakie są dostępne źródła finansowania i istniejące programy wsparcia takiej modernizacji? Na te i inne pytania postaramy się poszukać odpowiedzi podczas konferencji 25 stycznia 2018 roku. Zaprezentujemy najlepsze praktyki na poziomie lokalnym i międzynarodowym oraz modele biznesowe. Jesteśmy przekonani, że dzięki tym inspiracjom zwiększymy szanse na wdrożenie efektywnych rozwiązań w obszarze krajowego ciepłownictwa. W konferencji wezmą udział eksperci  Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, inicjatywy Global District Energy in Cities Initiative, przedstawiciele świata nauki, eksperci z Ministerstwa Energii i inni.

 

Konferencja skupi wiodących ekspertów wokół dyskusji na temat głównej charakterystyki
i wyzwań w obszarze polskiego ciepłownictwa i jego efektywnej transformacji. Debata panelowa, z udziałem przedstawicieli różnych sektorów, umożliwi wymianę opinii na temat zaprezentowanych pomysłów.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja do 15 stycznia 2018 roku. Konferencja odbędzie się w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

 

Miejsce: Centrum Zielna (sala Europa), ul. Zielna 37, Warszawa (najbliższa stacja metra: Świętokrzyska – wejście od ul. Bagno)

 

Dodatkowe informacje:

 

Source Language:
Polish

Additional documents