News & Events

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Mapa drogowa ciepłownictwa w Polsce

Share this Post:

Forum Energii we współpracy z The Buildings Performance Institute Europe (BPIE) w ramach projektu  Heat Roadmap Europe finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horizon 2020 organizują Mapa drogowa ciepłownictwa w Polsce.

 

Dostawa ciepła za pośrednictwem miejskich systemów ciepłowniczych jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem w całej Europie. Niestety nie wszystkie z nich zaliczane są do kategorii efektywnych, co stanowi poważne wyzwanie dla ich dalszego funkcjonowania. Także krajowe ciepłownictwo wymaga modernizacji w celu skuteczniejszego działania na rzecz poprawy jakości powietrza i osiągnięcia europejskich celów klimatycznych.

 

W jaki sposób można zmodernizować miejskie systemy grzewcze i jakie są z tego korzyści
w porównaniu z tradycyjnymi źródłami pozyskiwania ciepła w Polsce? Jakie są dostępne źródła finansowania i istniejące programy wsparcia takiej modernizacji? Na te i inne pytania postaramy się poszukać odpowiedzi podczas konferencji 25 stycznia 2018 roku. Zaprezentujemy najlepsze praktyki na poziomie lokalnym i międzynarodowym oraz modele biznesowe. Jesteśmy przekonani, że dzięki tym inspiracjom zwiększymy szanse na wdrożenie efektywnych rozwiązań w obszarze krajowego ciepłownictwa. W konferencji wezmą udział eksperci  Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, inicjatywy Global District Energy in Cities Initiative, przedstawiciele świata nauki, eksperci z Ministerstwa Energii i inni.

 

Konferencja skupi wiodących ekspertów wokół dyskusji na temat głównej charakterystyki
i wyzwań w obszarze polskiego ciepłownictwa i jego efektywnej transformacji. Debata panelowa, z udziałem przedstawicieli różnych sektorów, umożliwi wymianę opinii na temat zaprezentowanych pomysłów.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja do 15 stycznia 2018 roku. Konferencja odbędzie się w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

 

Miejsce: Centrum Zielna (sala Europa), ul. Zielna 37, Warszawa (najbliższa stacja metra: Świętokrzyska – wejście od ul. Bagno)

 

Dodatkowe informacje:

 

Source Language:
Polish

Additional documents