News & Events

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Konferencja Naukowo – Techniczna „Klimatyzacja obiektów szpitalnych”, 26.03.2021

Share this Post:

Copyright © 2021 PZITS | Original source here | Original author: PZITS

 

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji realizowanej w formie online prezentującej najnowszą wiedzę i rozwiązania techniczne w zakresie wentylacji i klimatyzacji szpitali.

 

Celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany wiedzy na temat najnowszych wyników badań i rozwiązań technicznych w zakresie wentylacji i klimatyzacji szpitali. Integracja przedstawicieli środowiska medycznego, mających nieocenione doświadczenia z codziennej pracy i funkcjonowania szpitali, z inżynierami, odpowiadającymi za projektowanie, wykonanie i eksploatację obiektów,  przyczyni się do zwiększenia poziomu wiedzy i świadomości w obydwu grupach.

 

W konsekwencji zaś, synergia ta doprowadzi do powstawania rozwiązań lepiej dopasowanych do specyfiki prowadzonych prac – nie tylko na salach operacyjnych, ale i w pracowniach inżynierskich.

 

Dodatkowo, a może przede wszystkim, wpłynąć może na sposób myślenia o wpływie warunków środowiska prac na komfort i bezpieczeństwo w pomieszczeniach służby zdrowia – aspekty niezmiernie istotne zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu medycznego.

 

Podczas konferencji przedstawione będą następujące referaty:

 

Wpływ warunków pracy na bezpieczeństwo personelu medycznego i pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem COVID-19  - dr med. Paweł GRZESIOWSKI, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa

 

Przegląd najnowszej wiedzy naukowej w zakresie klimatyzacji sal operacyjnych - dr hab. inż. Anna BOGDAN, prof. uczelni Politechnika Warszawska

 

Wpływ typu nawiewu powietrza do sali operacyjnej, na częstość zakażeń rany pooperacyjnej, w planowanych operacjach stawów kolanowego i biodrowego - mgr bio. Krzysztof KACPERSKI,  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB

 

Ocena higieniczna wyrobów stosowanych do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Krótka charakterystyka procesu oceny - dr Maciej SZCZOTKO, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

 

Założenia projektowe dotyczące systemów wentylacji i klimatyzacji w szpitalach – spojrzenie chirurga - dr med. Maciej MATŁOK Samodzielny Publiczny Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Iplusmed Sp z o.o.

 

Eliminowanie zanieczyszczeń powietrza w szpitalnych zespołach operacyjnych - dr inż. arch. Jacek POPLATEK, Politechnika Gdańska

 

Sterylizacja powietrza w systemach klimatyzacyjnych obsługujących pomieszczenia służby zdrowia – możliwości techniczne oraz skuteczność działania - dr inż. Sylwia SZCZĘŚNIAK i prof. dr hab. inż. Edward PRZYDRÓŻNY, Politechnika Wrocławska

 

Wpływ parametrów odzieży medycznej na odczuwanie komfortu cieplnego personelu medycznego - dr inż. Magdalena MŁYNARCZYK, Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB

 

Środowisko cieplne w salach chorych – wyniki badań - dr inż. Piotr UŚCINOWICZ, TKT Engineering

 

Modelowanie CFD w predykcji komfortu cieplnego i czystości mikrobiologicznej w sali operacyjnej w czasie zabiegu. Studium przypadku: Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka (Poznań), New Karolinska (Sztokholm, Szwecja), UZ Ghent (Belgia) - Ismo Gronvall i Paweł Borowiecki, Halton

 

Rejestracja do udziału w konferencji możliwa jest przez stronę klimatyzacjawszpitalach.is.pw.edu.pl

Organiser:
PZITS
Source Language:
Polish

Group roles and permissions

Use default roles and permissions