Practices

Postoj Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov (přepracované znění)

Share this Post:
This document from the Council of the European Union, dated 7 April 2010, gives the position of the Council about the recast of the EPBD.

Comments