Practices

Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните характеристики на сградите

Share this Post:
This document from the Council of the European Union, dated 7 April 2010, gives the position of the Council about the recast of the EPBD.

Comments