Practices

Slovak Republic - Act n. 300/2012 Coll. on the energy performance of buildings and on the amendments to certain laws, as amended

Share this Post:

Zákon č. 300/2012 Z. z. z 18. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

 

Act n. 300/2012 Coll. is the amendment to the Act n. 555/2005 Coll., implementing the Directive on the energy performance of buildings recast No 2010/31/EU into Slovak law.

 

It is amending and supplementing Act n. 555/2005 Coll. on the energy performance of buildings and on amendments to certain laws, as amended, and amending and supplementing the Act n. 50/1976 Coll. on the Spatial Plan.

 

It includes changes in the process of energy performance of buildings, new definitions, minimal requirements, a national plan, new duties for owners and for the ministry, deadline giving effect, as well as amendments to the Building Code, with levels of requirements coming into force as of 1 January 2013, 1 January 2016 and 1January 2021.

Comments