Practices

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Low energy class 1 typehouses according to the Danish building regulations

In 2005 the Danish Building regulations introduced two low energy classes for buildings in addition to tightened minimum requirements. The low energy class 1 and low energy class 2 correspond to total energy use, i.e. energy use for...

Controls for Solid-State Lighting

This study predicts new hybrid lighting applications for LEDs. In hybrid lighting, LEDs provide a low-energy?standby? light level while another, more powerful, efficient light source provides light for occupied periods. Lighting controls...

Zero Energy Windows

Highly insulating products in heating applications can admit more useful solar gain than the conductive energy lost through them. Dynamic glazings can modulate solar gains to minimize cooling energy needs and, in commercial buildings,...

Tool for Selection of Windows in Dwellings

The paper presents a new tool to be used by architects and engineers for an optimized selection of windows in dwellings. The tool has been developed using Microsoft Office Excel 2007 and VBA and aims to be user-friendly and flexible, so it...

Kameleongevel bespaart bouw- en energiekosten

De kantoorpouw zou wel eens revolutionair kunnen veranderen met de komst van een energiezuinige gevel.

Compact Solar Combisystem - High Efficiency by Minimizing Temperatures

Solar heating systems are getting increasingly popular in many European countries, mainly focused on solar domestic hot water systems. But so-called solar combisystems, which supply heat for both domestic hot water and space heating, are...

Solar Combi Systems

The focus in the present Ph.D. thesis is on the active use of solar energy for domestic hot water and space heating in so-called solar combi systems. Most efforts have been put into detailed investigations on the design of solar combi...

Innovatieagenda Energie

Een duurzame energievoorziening is één van de belangrijkste uitdagingen voor het Kabinet. In de werkprogramma’s Schoon en Zuinig1 (S&Z) en Nederland Ondernemend Innovatieland2 (NOI) staat hoe het kabinet dit de komende jaren aanpakt....

Energiebesparing te koop - Investeren in energiebesparing zonder eigen geld

Er zijn veel mogelijkheden voor energiebesparing in de utiliteitsbouw. Denk aan energiezuinige verlichting, een energiezuinige klimaatinstallatie of warmte/koudesystemen met energieopslag in de bodem. Toch komen deze maatregelen vaak niet...

Where energy efficiency increases energy consumption: a caution

A new study warns policymakers to watch for unintended consequences of energy efficiency strategies. As energy efficiency leads to reduced usage, the price of energy falls. However, this could in fact lead to a subsequent rise in...

Udvikling af typehuse i lavenergiklasse 1

This report describes two typehouses that fulfill the requirements to low energy class 1 buildings according to Danish Building Regulations. The low energy class 1 typehouses have been developed from standard typehouses as built today, i.e...

De stooklijn onder het mes: optimalisering van installaties in de gezondheidszorg

SenterNovem heeft een brochure gepubliceerd die u inzicht geeft in actuele kennis en ervaringen rond stooklijnen en de toepassing ervan. De inhoud is zo veel mogelijk afgestemd op werkzaamheden van een technisch beheerder bij een zieken-...

Quick Scan Energie - Inventariserend onderzoek naar energiegebruik en energiebesparing in duurzaamheidsverslagen van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen

Inventariserend onderzoek naar energiegebruik en energiebesparing in duurzaamheidsverslagen van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen

Literatuuronderzoek gebouwgebonden gezondheid, comfort, productiviteit en ziekteverzuim in relatie tot energiegebruik

Veel energiebesparende maatregelen zijn niet alleen gunstig voor het milieu en de energierekening, ook de gezondheid van werknemers vaart er wel bij. Via deze weg kunnen werkgevers miljarden euro's per jaar besparen. Dat blijkt uit een...

De Installatie Performance Scan factsheet

De Installatie Performance Scan geeft inzicht in de mogelijkheden om de klimaatinstallatie in gebouwen te verbeteren. De Installatie Performance Scan laat zien dat eenvoudig te realiseren aanpassingen leiden tot een lager energiegebruik,...

Energirenovering af typisk parcelhus opført i perioden 1960-1980. Del 1 Beregninger

Report R-165: Energy renovation of a typical Danish single-family house from the 1960-80’s. The report documents that the energy consumption for heating, cooling and ventilation in a typical Danish single-family house from the 1960-80’s...

Duurzaam Vastgoed en de Praktijk

Nieuwe marktkansen voor vastgoedfondsen.

Energirenovering af typisk parcelhus opført i perioden 1960-1980, Del 2: Målinger

The report presents results and compares energy and indoor climate measurements before and after an extensive energy renovation of a typical Danish single-family house from the 1960/70s. The measurements before the renovation started at...

Vastgoed: een energielabel voor uw gebouw! Leidraad voor gebouweigenaren en vastgoedbeheerders

Gebouweigenaren moeten sinds 1 januari 2008 aan elke nieuwe eigenaar of huurder een energielabel overhandigen. Het energielabel geeft huurders en kopers de mogelijkheid de energetische kwaliteit van gebouwen met elkaar te vergelijken. Zo...

Analyse voor de EIA-regeling in kader van Energielabel

In opdracht van SenterNovem heeft DGMR B.V. een studie uitgevoerd ten behoeve van de EIA-regeling (Energie-investeringsaftrek). VROM wil bij de EIA-regeling graag aansluiten bij de ontwikkeling rond de EPBD en wil hiervoor graag inzicht in...