Members

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Please, keep in mind that the only contact email for BUILD UP is contact@buildup.eu, any other address, even if similar, is not under our domain.

Aleksander Panek's picture

Aleksander Panek

President of the Board, NAPE (Private (SME or independent))
Poland

Speaks English Polish Spanish

Kudos
Event

Forum Termomodernizacja 2014

W imieniu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w XIV edycji ogólnokrajowego spotkania audytorów energetycznych Forum Termomodernizacja 2014, które odbędzie się 8 kwietnia 2014 roku w Ośrodku Sportu i...
Tool

Audytor OZC 4.8 Pro

Podane w aktualnych normach i rozporządzeniach metodyki obliczeń są w wielu przypadkach bardzo skomplikowane, zawierają wiele często mało istotnych szczegółów a dodatkowo roją się od błędów. Wieloletnie doświadczenie naszej firmy oraz zespołu...
News

Opóźnienie realizacji Dyrektywy w sprawie odpadów będzie dla Polski kosztowne

Tool

Kalkulator Audytora Energetycznego

Kalkulator wielopozycyjny wyświetlacz, który może zapamiętać dowolną liczbę wykonywanych obliczeń (ilość pamiętanych operacji ograniczona jest jedynie ilością pamięci operacyjnej komputera), przejrzysty wyświetlacz wprowadzanego...
Case

NATURALnyDOM (Natural House)

NATURALnyDOM in Gliwice was built in 2006, using ERS (Energy Recycling System) technology: stratified heat storage, solar collectors, fireplace with a water jacket, wall heating, control system, and construction elements - active “breathing”...
Publication

The market potential of micro-CHCP

PolySMART® is a project partly funded by the European Union where 32 partners collaborate in order to develop a set of technical solutions for a new market segment for polygeneration, in particular the market for small tri-generation systems. The...
Publication

Impact, compliance and control of legislation - Assessment and improvement of the EPBD impact

Compliance and control are essential parts of successfully implementing the EPBD. The main recommendations and findings from reports collected vary significantly regarding EPBD implementation, the large potential for further savings, the needs for...
Tool

Arkusz do ilościowej oceny środowiskowej budynku

Wynikiem końcowym oceny jest świadectwo oceny charakterystyki środowiskowej budynku. Dokument ten jest generowany automatycznie na podstawie obliczeń opartych o wcześniej wprowadzone dane. Świadectwo składa się z czterech podstawowych części:...
Case

Certified passive building in Poland

1.       Introduction Increase of energy prices and need of natural environmental protection has caused growth of interest in passive houses also in Poland. Although, it is difficult to show buildings, that are strictly corresponding to the passive...
Publication

Rozporządzenie Ministra Finansów [...] w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku [...] stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową

The new requirement protects both the experts issuing certificates and their clients, building owners and developers. Insured experts protect their solvency in case their mistake causes a damage. The clients can feel safer, because they are sure to...