Members

Marianna Papaglastra's picture

Marianna Papaglastra

Senior Project Manager, Sympraxis Team (Private (SME or independent))
Greece

Speaks Dutch English Greek

Kudos
Publication

Towards improved quality of the works | Documented examples of existing situations - QUALICHeCK draft report

The trend towards Nearly Zero-Energy Buildings (NZEB) implies the correct execution of classical building works on the one hand, and the proper use of specific workforce skills for implementing advanced technologies on the other. Therefore, to reach...
News

1st QUALICHeCK International Conference successfully organised

The 1st international conference of the IEE co-funded project QUALICHeCK took place in Brussels on 30 September 2014. The conference represented a major physical opportunity to expand dialogue on compliance and quality issues for energy efficiency...
Link

Česká republika - Vše, co potřebujete vědět o nových průkazech energetické náročnosti

Informační web pro majitele nemovitostí shrnující požadavky vyplývající z novely zákona o hospodaření energií. Shrnuje činnosti, při kterých se musí vydávat průkaz energetické náročnosti budovy. Ministerstvo průmyslu a obchodu (podpořeno z ...
Publication

Česká norma ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov

Tato norma vymezuje termíny užívané v oboru stavební tepelné techniky, definice veličin a jejich značky a jednotky popisující šíření tepla, vlhkosti a vzduchu stavebními materiály a konstrukcemi a popisující stav vnitřního a venkovního prostředí...
Publication

Česká republika: Vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku

Tato vyhláška stanoví rozsah energetického auditu a energetického posudku,obsah energetického auditu a způsob jeho zpracování aobsah energetického posudku a způsob jeho zpracování 
Publication

Česká republika: Vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech

Tato vyhláška stanoví obsah a rozsah odborné zkoušky, obsah a rozsah průběžného vzdělávání a přezkušování energetických specialistů oprávněných kzpracování energetického auditu a energetického posudku,zpracování průkazu,provádění kontroly...
Publication

Česká republika: Vyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie

Tato vyhláška stanoví rozsah, způsob a četnost provádění kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie a vzor a obsah zprávy o těchto kontrolách.
Publication

Česká republika: Vyhláška č. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů

Tato vyhláška stanoví rozsah, četnost a způsob provádění kontroly klimatizačních systémů a vzor a obsah zprávy o těchto kontrolách.
Publication

Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie a stanoví nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší změny dokončených budov, jiné než větší změny dokončených budov a pro budovy s téměř...
Publication

Česká republika: Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění

TZákon stanovípráva a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energiídefinuje Státní energetickou koncepcikontroly kotlů a klimatizacísnižování energetické náročnosti a povinnost zpracovávat PENBPovinnost zpracovávat energetický...