Members

Peter Wouters's picture

Peter Wouters

General Manager, INIVE EEIG (Non-profit)
Belgium

Speaks Dutch English French

Link

ODE - Organisatie voor Duurzame Energie

Link

Centrum Duurzaam Bouwen - CeDuBo

Centrum Duurzaam Bouwen wil duurzaam bouwen en het maatschappelijk debat hierover stimuleren. Dit kan enkel door samen te werken met alle belanghebbenden uit de bouwsector; architecten, ontwerpers, uitvoerders, fabrikanten, … en hen te overtuigen...
Link

Premies voor het milieu in het Brussels Gewest

Link

Les primes à Bruxelles à l'environnement

Link

Economiser l'énergie à Bruxelles

Link

Bespaar energie in het Brussels Gewest

Link

Dialoog

Dialoog vzw wil een zichtbare impuls geven aan duurzaam en energiezuinig bouwen en wonen. Vertrekkend vanuit de thema's water, energie & bouwen worden vormingsprogramma's en advies aangeboden, zowel in de breedte als in de diepte: van...
News

Access to more than 3600 ventilation related pdf documents on AIVC website

News

Building Airtightness: International symposium and exhibition in Berlin

News

Information on ventilation related CEN standards