Practices

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine

Share this Post:

Osnovni namen smernic je prikaz možnih naborov ukrepov za energetsko prenovo, ki so v skladu z zahtevami varstva dediščinskih lastnosti stavbe in ne posegajo bistveno v njeno strukturo in zunanjo podobo. Obsegajo ukrepe za izboljšanje stavbnega ovoja, energetskih sistemov oziroma instalacij, ukrepe za povečanje rabe obnovljivih virov energije in organizacijske ukrepe. Predstavljeni so nujni postopki za uspešno načrtovanje energetske prenove ter opozorila in priporočila za izvajanje ukrepov.

 

Smernice je pripravila delovna skupina sestavljena iz predstavnikov Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za kulturo, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Urbanističnega inštituta Republike Slovenije in Gradbenega inštituta ZRMK.

 

Dostopne so v elektronski obliki na naslednji povezavi.