Practices

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Zon-PV 2009

Share this Post:
In deze publicatie vindt u meer informatie over wanneer u in aanmerking komt voor subsidie voor de aanschaf van zonnepanelen op basis van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) en hoeveel subsdie er beschikbaar is. Deze publicatie bevat de volgende onderwerpen: * subsidie 2009; * subsidiebudget 2009; * aanvraagperiode; * eisen; * aanvraagprocedure.