Learn

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Od kdy je stanovena platnost zpracovávat průkazy energetické náročnosti budov?

Share this Post:

Novelizace zákona o hospodaření energií (č. 406/2000 Sb.) stanovuje v §6a povinnost zpracovávat průkazy energetické náročnosti od 1.1. 2009. Znamená to tedy, že po tomto datu všechny nové nebo rekonstruované budovy (mimo budov definovaných v §6a odst. (8) jako experimentální, dočasně užívané, náboženské, zemědělské a budovy samostatně stojící s celkovou podlahovou plochou menší než 50 m2) budou mít průkaz energetické náročnosti.

Autor: Jan PEJTER (Enviros)
Datum: 28/11/07