Learn

Od kdy je stanovena platnost zpracovávat průkazy energetické náročnosti budov?

Share this Post:

Novelizace zákona o hospodaření energií (č. 406/2000 Sb.) stanovuje v §6a povinnost zpracovávat průkazy energetické náročnosti od 1.1. 2009. Znamená to tedy, že po tomto datu všechny nové nebo rekonstruované budovy (mimo budov definovaných v §6a odst. (8) jako experimentální, dočasně užívané, náboženské, zemědělské a budovy samostatně stojící s celkovou podlahovou plochou menší než 50 m2) budou mít průkaz energetické náročnosti.

Autor: Jan PEJTER (Enviros)
Datum: 28/11/07