News & Events

Pametne zgrade za "zelene" Europe – izravni prijenos video je dostupan

Share this Post:
Smart Buildings for a greener Europe – Live stream videos available

14. veljače, energetski pokazatelji zgrade Direktive (ДЭЭЗ) usklađeno djelovanje (Kalifornija) održan izravan prijenos radionica"pametne" zgrade za "zelene" Europe: nove politike i prakse".

 

Radi Vaše udobnosti, objavili smo video na našem YouTube kanalu, dok su PowerPoint prezentacije i dalje dostupni su ovdje

 

Prezentacije & spisak uključuje:

 

  • Dobrodošli, Jens Laustsenбыл, Kalifornija IŽ ДЭЭЗ koordinator
  • Ulogu inteligentnih zgrada za energetsku efikasnost, Doris Österreicher, Sveučilište prirodnih resursa i znanosti o životu, Beč
  • Novu praksu na Malti za pametne zgrade, Greta Каруана Smith, građevinskim normama ureda, Malta
  • Pametne zgrade u kontekstu ДЭЭЗ, Sylvain Robert, opća uprava Europske Komisije za energetiku
  •  Voluntary certifikata za automatizaciju i kontrolu, Stefan colb, EU.spremnik
  • Zahtijevati odgovor u stambenim zgradama: dr. Bob projekta, Vladimir Vuković, Sveučilište Тиссайд
  • Inovacija za pametne zgrade na period do 2020 godine, Амандин Lacourt  Filip Мозли, Europska komisija EASME
  • Pametne zgrade u ugljikovodika energetskih sustava, Maarten de Гроот, БПИЭ