News & Events

Europejski Dzień Energii (CEDE 2017)

Share this Post:

www.ceep.be

CEDE 2017, organizowane przez Central European Energy Partners (CEEP) we współpracy z Komisją Europejską, odbędzie się w Brukseli w Belgii w dniu 11 grudnia 2017 r.

Podstawowymi celami inicjatywy CEDE są dostarczanie kompleksowych informacji dotyczących ciągłego przejścia na centralny europejski sektor energetyczny dzięki wprowadzeniu nowych technologii. Ma to na celu wykazanie, jak kraje Europy Środkowej stopniowo zmieniają sektor energetyczny, aby przyczynić się do realizacji celów UE w zakresie polityki przeciwdziałania zmianom klimatycznym i do przestrzegania zobowiązań zawartych w ramach Paryskiej Umowy. Jest to temat samozapalny, ponieważ pierwsza edycja skupiła się na potrzebach infrastrukturalnych w regionie.

Tegoroczne wydarzenie skoncentruje się na zrównoważonej energii, innowacjach i nowoczesnych technologiach w Europie Środkowej - w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, wykorzystaniu technologii niskoemisyjnych, inteligentnych sieci, projektach efektywności energetycznej, dekarbonizacji sektora transportowego (rozwoju elektromobilności), które prowadzą do przejścia na energię. Ponadto wydarzenie będzie dotyczyło najbardziej opłacalnych strategii rozwoju zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska sektora energetycznego w Europie Środkowej.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej wydarzenia pod adresem poniżej.

Organiser:
Central European Energy Partners (CEEP), EC - European Commission
Source Language:
English