News & Events

Pilarka Gospodarka – globalny problem dla branży budowlanej

Share this Post:

Konferencja przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych stron w zakresie sektora budowlanego i obrotowego sektora gospodarki. W trakcie imprezy Unii doświadczenia w realizacji okrągłe gospodarki będą prezentowane. W ramach imprezy będzie również okazja, aby dowiedzieć się więcej o projekcie ЕССА i korzyści dla członków Europejskiego okrągłego "budowlany Sojusz". Konferencja towarzyszyć będzie sieciowego sesji.

 

Data: 5 Grudnia 2017 Roku
Miejsce: Hotel Plaza Bałtycka
Plażowa 1, Ul.
Kołobrzeg, Polska
Organizator: Europejska Okrągłe "Budowlany Sojusz"


 

Konferencja za darmo

 

Organiser:
European Circular Construction Alliance
Contact Name:
Aleksandra Oleksik
Contact Email: