News & Events

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

EU Covenant of Mayors i World Alliance for Efficient Solutions łączą siły, aby zwiększyć skalę działań na rzecz klimatu

Share this Post:

Eckart Würzner, Mayor of Heidelberg and Member of the Covenant Political Board, and Bertrand Piccard, Initiator and President of the Solar Impulse Foundation and Chairman of the WAES, signed the MoU

Protokół ustaleń między Porozumieniem Burmistrzów UE a Światowym sojuszem na rzecz wydajnych rozwiązań został podpisany w dniu 16 listopada 2017 r. Podczas konferencji Dnia Energetyki UE w Bonn , w ramach Konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu COP 23 zorganizowanej przez Fidżi i Niemcy.

Jak stwierdzono we wspólnym komunikacie prasowym organizacji , unijny Pakt Burmistrzów ds. Klimatu i Energii, gromadzący ponad 7600 miast-sygnatariuszy, oraz Światowy sojusz na rzecz skutecznych rozwiązań uruchomiony przez Solar Impulse Foundation wzmocni współpracę dwustronną w obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania , w szczególności w zakresie czystych, inteligentnych, wydajnych i odnawialnych technologii energetycznych, powiązanych innowacji społecznych i niskiego poziomu rozwoju węgla.

Wspólnota Burmistrzów i Światowy sojusz na rzecz wydajnych rozwiązań zbuduje silne synergie, identyfikując potencjalne lokalne konteksty, w których można by wdrażać innowacyjne rozwiązania problemów związanych ze zmianą klimatu. Wspólnie zidentyfikują władze lokalne i regionalne pragnące opracować i wdrożyć innowacje technologiczne i projekty pilotażowe, aby zwiększyć sprawiedliwość i wzrost gospodarczy oraz złagodzić skutki zmian klimatu dla społeczności na całym świecie, przyczyniając się w ten sposób do czystszego, bardziej zrównoważonego i przyjazne dla mieszkańców środowisko.

Eckart Würzner, burmistrz Heidelbergu i członek Rady Politycznej Porozumienia oraz Bertrand Piccard, inicjator i prezes Fundacji Energii Słonecznej, podpisali dziś Memorandum of Understanding na konferencji COP23 w Bonn.

"Wszystkie miasta, które przewodzą działaniom na rzecz klimatu, są także liderami ekonomicznymi, tworząc czysty wzrost i miejsca pracy na szczeblu lokalnym. Porozumienie Burmistrzów jest nie tylko programem ochrony środowiska, ale także zmienia nasze miasta i UE, aby stać się globalnym innowatorem. Współpraca z World Alliance for Efficient Solutions pomoże nam osiągnąć nasze cele "- Eckart Würzner.

"Nasza współpraca z Porozumieniem Burmistrzów pozwoli miastom, które chcą szybko działać, na dostęp do czystych i opłacalnych rozwiązań, które są gotowe do wdrożenia. Mam nadzieję, że zachęci to innych do przyłączenia się do ruchu i przyjęcia bardziej ambitnych polityk energetycznych i celów środowiskowych "- Bertrand Piccard.

tło

Europejski Pakt Burmistrzów ds. Klimatu i Energii skupia ponad 7600 lokalnych i regionalnych władz dobrowolnie zobowiązanych do realizacji celów UE w zakresie energii i klimatu na ich terytorium. Europejski Pakt Burmistrzów został zainicjowany i wspierany przez Komisję Europejską.

Światowy sojusz na rzecz efektywnych rozwiązań ma na celu stowarzyszenie podmiotów działających w terenie w zakresie czystych technologii i rzucić światło na istniejące skuteczne rozwiązania, aby przyspieszyć ich wdrażanie.

Zobacz linki poniżej, aby uzyskać więcej informacji.